Jan van Houtbrug, Leiden (1923)

Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, 192357_JvHoutbrug

Brug over de Zoeterwoudse Singel, gemeentemonument sinds 1993

Kleurhistorisch onderzoek exterieur
In opdracht van Erfgoed Leiden en Omstreken

Uitvoering onderzoek: najaar 2016