Architectuur-route Eerste Openluchtschool

Ontwerp en inhoud informatieborden op het terrein

In opdracht van Stichting Vrienden van de School van Duiker

Uitvoering: Najaar 2010