Ruychrocklaan 252, Den Haag (1951)

Auke Komter, 195147_Ruychrocklaan_VDG_1324

Villa op bunker. Sinds 2010 Rijksmonument.

Bouw- en Kleurhistorisch onderzoek interieur
In opdracht van Stefan van der Goes (bouwhistorie) en Fenikx BVBA (kleuronderzoek)

Uitvoering onderzoek: begin 2015 (kleur) begin 2020 (bouwhistorie)