Glazoenowlaan 12, Rotterdam (1958)

H.D. Bakker, 195859_Glazoenowlaan

Moderne villa, gemeentemonument sinds 2003

Bouwhistorisch onderzoek
In opdracht van de bewoner

Uitvoering onderzoek: najaar 2016