RET busgarage Sluisjesdijk, Rotterdam (1940-’47)

ontwerp: Gemeentewerken Rotterdam

busgarage en bijbehorende faciliteiten

bouwhistorisch onderzoek

in opdracht van: RET

start onderzoek: voorjaar 2018