Werkwijze

Bij een bouwhistorisch onderzoek werk ik vanuit drie invalshoeken:
1. opname van wat er nog aanwezig is (het terrein, het gebouw, eventueel nog aanwezige inventaris)
2. onderzoek van primair archiefmateriaal (tekeningen, teksten,
foto’s, etc.)
3. onderzoek van secundair materiaal (publicaties van/over de architect, bouwstijl, levende getuigen etc.)
Het resultaat van het onderzoek is een meestal rijk geïllustreerde rapportage met daarin:
– beschrijving van de oorspronkelijke toestand van het gebouw, met historische foto’s, tekeningen en teksten
– de waardering van de verschillende onderdelen van het gebouw weergegeven in tekst, foto’s en bouwtekeningen, waarop de waardering met kleuren aangegeven is.