Woningen Notenplein e.o., Den Haag (1933-1934)

Architecten A. en W. Verschoor en J.A. Hoogeveen, 1933-193464_Notenplein

Sociale woningbouw met enkele winkels op de hoeken

Inventariserend kleurhistorisch onderzoek exterieur
In opdracht van Staedion

Uitvoering onderzoek: voorjaar 2017