Berlage Lyceum, P.L. Takstraat, Amsterdam (1924)

A.J. Westerman/Publieke Werken

voormalige 2e O.H.S. en 1e H.B.S.-3, nu huist in beide gebouwen het Berlage Lyceum, Rijksmonumenten sinds 2004

kleuronderzoek interieur

in opdracht van: ESPRIT scholengroep

start uitvoering, verkennend onderzoek: november 2020

1e HBS-3, foto Dienst Publieke Werken ca. 1924, Stadsarchief, nr. 010012000752

woningcomplex ‘Geuzenhof 1’, Amsterdam (1935)

H. van Saane

gemeentemonument sinds 2014

kleuradvies (later aangebrachte) delen balkons

in opdracht van: Rappange

uitvoering: najaar 2020

foto J. Dunnebier dd 1935, Stadsarchief Amsterdam, nr. 5293FO002827

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (1967)

Gerrit Rietveld

kunstacademie, gemeentemonument sinds 2002

bouwhistorisch onderzoek

in opdracht van Gerrit Rietveld Academie, in het kader van Getty Foundation – Keeping it Modern

start onderzoek: najaar 2020

Van Doesburghuis, Meudon (1930)

Theo van Doesburg

Patrimoine Architectural sinds 1965

bouwhistorisch onderzoek

in opdracht van: Stichting het Van Doesburghuis

start onderzoek: zomer 2020

foto ca. 1931, Rijksinstituut Kunsthistorische Documentatie, nr. 0408-1554

Hendrick de Keyserschool (1960)

Arno Nicolaï

voormalige UTS, nu bedrijfsverzamelgebouw, gemeentemonument sinds 2009

bouwhistorisch onderzoek

in opdracht van: Stadgenoot

uitvoering onderzoek: begin 2020

foto (tijdens de bouw): collectie Het Nieuwe Instituut, archief Arno Nicolaï

Ruychrocklaan 252, Den Haag (1951)

Auke Komter, 195147_Ruychrocklaan_VDG_1324

Villa op bunker. Sinds 2010 Rijksmonument.

Bouw- en Kleurhistorisch onderzoek interieur
In opdracht van Stefan van der Goes (bouwhistorie) en Fenikx BVBA (kleuronderzoek)

Uitvoering onderzoek: begin 2015 (kleur) begin 2020 (bouwhistorie)

Kaasmarktschool, Leiden (1909/1922/1929)

A.T Kraan

voormalige school, nu ateliergebouw

kleuronderzoek exterieur

in opdracht van Gemeente Leiden

uitvoering onderzoek winter 2019-2020

foto dd 1975, foto Monumentenzorg Leiden, ELO nr. PV19323-1

Euromast, Rotterdam (1960-1970)

H. Maaskant, 1960-197063_Euromast

Uitkijktoren, rijksmonument sinds 2010

Kleurhistorisch onderzoek exterieur
2017: in opdracht van Euromast Vastgoed BV

2020: aanvullend onderzoek en advies, in opdracht van Smits Vastgoedzorg BV

‘huisje’ Vondelpark, Amsterdam (1930)

H.A.J. Baanders en J. Baanders

kleuronderzoek exterieur

in opdracht van Gemeente Amsterdam, afd. Vastgoed

uitvoering onderzoek: begin 2020

foto KLM Aerocarto dd 1955, beeldbank Stadsarchief A04139000963