Electrische Centrale Schiehaven, Rotterdam (1904)

A.J.Th. Kok, 190465_Schiecentrale

Voormalige machinekamer en schakelruimte, rijksmonument sinds 2002

Bouwhistorisch onderzoek
In opdracht van gemeente Rotterdam

Uitvoering onderzoek: voorjaar 2017