voormalige gevangenis Havenstraat, Amsterdam (1891)

architect: W.C. Metzelaar

gebouwd als gevangenis, na herontwikkeling: British School

kleurhistorisch onderzoek

in opdracht van British School

uitvoering onderzoek: winter 2018-2019