Bouwhistorisch onderzoek

Uit bouwhistorisch onderzoek blijkt welke bouwdelen en welke afwerkingen van een gebouw nog oorspronkelijk zijn en wat daarvan de historische waarde is. Vaak is zulk onderzoek een vereiste bij de aanvraag van bouwvergunning voor ingrepen aan een pand met de status van monument.

Ook voor het maken van een goed plan voor renovatie, herbestemming of restauratie is een bouwhistorisch onderzoek wenselijk. Tijdens het onderzoek worden historische foto’s en tekeningen van de oorspronkelijke architectuur verzameld, deze bieden een inspirerende kijk op een gebouw dat – vaak verwaarloosd – op herontwikkeling wacht.

Het onderzoek kan gedaan worden in verschillende gradaties, al dan niet in combinatie met historisch kleuronderzoek. In overleg wordt bepaald welke vorm van onderzoek passend is. Algemene richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek zijn opgesteld door de RCE.