Hekwerken Sloterplas, Amsterdam (Gemeentewerken, 1962)

Verkennend kleuronderzoek

In opdracht van Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw West, 2015

1972, foto J.M. Arsath Ro”is/Gemeentelijke fotodienst, Stadsarchief Amsterdam, nr. 010122005728
Geplaatst in: Niet gecategoriseerd